Kirjoittanut: Tommi Mäki

Julkaistu: 18.03.2024

Tagit: Web development

Kuvien hyödyntäminen verkkosivuilla.

Kuvat ohjaavat lukijaa ja luovat tunnelmaa sivuille

Kuvat ovat paljon enemmän kuin pelkkiä koristeita verkkosivuilla; ne ovat olennainen elementti, joka vaikuttaa suoraan kävijöiden ensivaikutelmaan ja sitoutumiseen sivustoon.

Visuaalisesti houkuttelevat sivustot eivät ainoastaan kiinnitä käyttäjien huomiota, vaan ne myös tehostavat viestintää ja tekevät käyttökokemuksesta viihtyisämmän.

Kuvat voivat välittää tunteita ja tunnelmia nopeammin ja tehokkaammin kuin teksti. Ne ovat voimakkaita viestinnän välineitä, jotka voivat herättää välittömiä emotionaalisia reaktioita. Hyvin suunniteltu kuvitus, joka on linjassa brändin identiteetin kanssa, lisää luottamusta ja uskottavuutta, kommunikoimalla ammattimaisuutta ja huolellisuutta.

Hyvin sijoitetut kuvat myös ohjaavat käyttäjää haluttuun suuntaan ja luovat yleistä ”tunnelmaa” verkkosivuille. 

Mikäli sivuilla ei ole käytetty lainkaan kuvia visuaalisena elementtinä, näyttävät sivut helposti vanhanaikaisilta ja hankalasti navigoitavilta. Etenkin nykymaailman huomioekonomiassa on tärkeää että verkkosivuston pääasiallinen punainen lanka on helposti ja vaivattomasti seurattavissa ja kuvat ovat tässä erinomainen apukeino.

Kuvien tekninen huomioonotto

Vaikka visuaalinen ilme ja sisällön laatu ovat ilmiselviä prioriteetteja verkkosivuston suunnittelussa, kuvien tekninen optimointi jää usein vähemmälle huomiolle.

Tämä on jokseenkin yllättävää, sillä kuvien tiedostomuotojen valinta ja tehokas käyttö voivat merkittävästi vaikuttaa sivuston latausnopeuteen, hakukoneoptimointiin ja yleiseen käyttäjäkokemukseen.

Optimaalisesti valitut ja käsitellyt kuvat eivät ainoastaan paranna visuaalista houkuttelevuutta, vaan myös tehostavat teknistä suorituskykyä ja varmistavat sivuston toimivuuden eri alustoilla ja laitteilla.

Eri tiedostomuodot soveltuvat eri tarkoituksiin, ja niiden ominaisuudet määrittävät, kuinka hyvin ne integroituvat sivuston yleiseen suunnitteluun ja toimivuuteen:

  • JPEG (JPG): Suosituin muoto valokuvien julkaisuun, tarjoaa tehokkaan kompression, joka pienentää tiedostokokoa menettämättä liikaa kuvanlaatua. Tämä tekee siitä ihanteellisen valinnan suurille, yksityiskohtaisille kuvapankkeille.

  • PNG: Tarjoaa läpinäkyvyystuen ja häviöttömän kompression, mikä on optimaalinen graafisille symboleille ja verkkografiikalle, joissa tarkkuus on tärkeää. Kuitenkin, suuremmat tiedostokoot voivat hidastaa latausaikoja.

  • WebP: Google kehittämä muoto, joka yhdistää JPEG:n ja PNG:n edut tarjoten korkealaatuista kuvaa pienemmällä tiedostokoolla. Tämä muoto on erinomainen valinta, kun halutaan parantaa latausnopeuksia ilman merkittävää laadun heikkenemistä.

  • SVG: Vektorimuoto, joka on täydellinen logolle, ikoneille ja muille skaalautuville elementeille, jotka täytyy näyttää eri laiteresoluutioissa. SVG-tiedostot ovat usein pieniä ja ne latautuvat nopeasti, ja niitä voidaan manipuloida CSS:n kautta.

    Kuvien optimointi on olennainen osa webkehitystä, erityisesti mobiilikäyttäjien kasvavan määrän myötä. Kuvat tulee skaalata oikein ja pakata tehokkaasti palvelemaan eri laitteiden ja näyttökokojen tarpeita. Lisäksi, kuvien latausta voi tehostaa ”lazy loading” -tekniikoilla, jossa kuvat ladataan sivustolle vasta, kun ne ovat näkymässä käyttäjälle. Tämä vähentää tarpeetonta datansiirtoa ja parantaa sivuston suorituskykyä.

    Tehokas kuvien käyttö verkkosivuilla vaatii teknistä ymmärrystä tiedostomuodoista ja niiden parhaista käyttötavoista. Oikean muodon valitseminen ja kuvien huolellinen optimointi ovat avainasemassa, kun tavoitteena on nopea latausaika, hyvä sijoittuminen hakutuloksissa ja erinomainen käyttäjäkokemus.

Tommi Mäki
| WebDev @ WebFin