Kirjoittanut: Tommi Mäki

Julkaistu: 18.03.2024

Tagit: Web development

Mitä verkkosivujen ylläpito oikeastaan sisältää?

Kun verkkosivusto on huolellisesti suunniteltu, rakennettu ja viimein julkaistu, alkaa sen elinkaaren ylläpitovaihe. Tämä on yhtä tärkeää kuin itse sivujen rakentaminen, sillä se takaa, että sivusto pysyy käytettävissä, toimivana ja ajantasaisena ympäri vuorokauden. Verkkosivuston ylläpidon perusta on sen sijoittaminen luotettavalle www-palvelimelle, joka tarjoaa tarvittavan palvelintilan ja resurssit – tämä on webhostauksen eli webhotellin rooli.

Verkkosivuston ylläpito kattaa kuitenkin paljon enemmän kuin pelkän hostauksen; se vaatii jatkuvaa teknistä huolenpitoa ja valppautta, erityisesti kun kyseessä on dynaamisesti kehittyvä avoimen lähdekoodin järjestelmä, kuten WordPressiä käyttävä sivusto. WebFinin rakentamat sivut ovat pääosin rakennettu nimenomaan sillä, jonka takia tarjoammekin edullista ylläpitopalvelua asiakkaillemme, jotta he voivat keskittyä omaan ydinosaamiseensa ja jättää teknisen puolen meidän haltuumme. 

WordPressin kaltaiset julkaisujärjestelmät kehittyvät jatkuvasti, tuoden mukanaan uusia ominaisuuksia ja tietoturvapäivityksiä. Tämän vuoksi on kriittistä että sivusto pysyy teknisesti ajan tasalla, välttäen vanhentuneiden versioiden käytöstä aiheutuvat turvallisuusriskit.

Teknisten päivitysten yhteensopivuusongelmat, tiedonsiirtonopeuden rajoitukset, tietoturva-aukot ja muut haasteet ovat todellisia uhkia, jotka voivat vaarantaa yrityksen digitaalisen läsnäolon ja imagon.

Varmuuskopiot

Säännöllinen varmuuskopiointi on ylläpidon prioriteetti numero 1, sillä mikäli mikään muu asia menee oikeasti vikaan toimii varmuuskopio verkkosivustosi pelastusrenkaana. 

Varmuuskopioita voi ajatella vakuutuksena: toivottavasti et koskaan tarvitse sitä, mutta jos onnettomuus iskee, olet iloinen että se on olemassa. Varmuuskopiot ovat kopioita sivustosi tiedoista, joita säilytetään turvassa muualla. Jos sivustosi kaatuu tai tiedot katoavat, varmuuskopiosta voi palauttaa kaiken ennalleen nopeasti. Tämä tarkoittaa, että mahdolliset käyttökatkokset tai tiedon menetykset saadaan minimoitua.

Ei ole väliä, kuinka pieni tai iso sivustosi on, varmuuskopiot ovat aina hyvä idea. Ne suojaavat tietosi ja varmistavat, että verkkosivusi säilyy ja voidaan palauttaa ennalleen, tapahtui sille sitten mitä tahansa kybermaailmassa.

Tietoturva

Ymmärrettävästi, tietoturva on monimutkainen aihe, mutta sen ydinajatuksena on suojata verkkosivustosi ja sen käyttäjien tiedot. Tehokas tietoturva koostuu useista kerroksista, jotka sisältävät sekä teknisiä että hallinnollisia toimenpiteitä. Tähän kuuluu muun muassa säännölliset ohjelmistopäivitykset, vahvojen salasanojen käyttö ja turvallisen datan siirron varmistaminen. Nämä toimet auttavat estämään luvattoman pääsyn sivustolle ja suojaavat käyttäjiä haittaohjelmilta ja phishing-yrityksiltä.

On tärkeää muistaa, että tietoturva ei ole pelkästään yksittäisiä toimenpiteitä vaan jatkuvaa prosessia, joka vaatii valppautta ja sitoutumista turvallisuuteen ja valveutumista parhaista käytännöistä ja suojautumiskeinoista. Tietoturvan ylläpito edellyttää tietoisuutta uusimmista uhista ja haavoittuvuuksista. Tiedämme WebFinillä että asiakkaidemme aika on paremmin käytetty oman ydinosaamisen parissa, sen takia me seuraamme uusimpia tietoturvauutisia ja -päivityksiä ja hoidamme nämä asiat asiakkaidemme puolesta,

Tietoisuus näistä asioista auttaa tunnistamaan potentiaaliset uhat ajoissa ja reagoimaan niihin asianmukaisesti, mikä on olennaista sivustojen ja niiden käyttäjien suojelussa. Tietoturva on laaja-alainen tehtävä, joka vaatii jatkuvaa huomiota ja päivittämistä, jotta verkkoympäristö pysyy sekä turvallisena että luotettavana.

Päivitykset

Päivitysten merkitys verkkosivuston turvallisuudelle ja toimivuudelle on valtava. Ne eivät ole ainoastaan välttämättömiä tietoturvan kannalta, vaan myös varmistavat, että sivustosi pysyy teknisesti ajan tasalla ja yhteensopivana uusimpien web-standardejen ja selainten kanssa. Päivitykset kattavat kaiken WordPressin perusohjelmistosta, teemoista ja lisäosista palvelimen ohjelmistoihin, ja ne voivat sisältää tietoturvaparannuksia, uusia ominaisuuksia tai korjauksia olemassa oleviin ongelmiin.

Erityisesti WordPress-sivustoilla säännölliset päivitykset ovat kriittisen tärkeitä. Koska WordPress on avoimen lähdekoodin julkaisualusta, se on jatkuvan kehityksen ja parannusten kohteena. Uusien versioiden julkaiseminen ei ainoastaan tuo käyttöön uusia ominaisuuksia vaan myös paikkaa tietoturva-aukkoja, jotka voivat altistaa sivustosi hakkeroinnille tai muille tietoturvariskeille. Tämän vuoksi on tärkeää pitää WordPress-ydin, teemat ja lisäosat aina ajan tasalla.

Päivitysprosessiin sisältyy usein automaattisia toimenpiteitä, mutta manuaalinen tarkistus ja päivitysten hallinta ovat suositeltavia parhaiden käytäntöjen mukaan. Ennen suurempien päivitysten asentamista on suositeltavaa ottaa varmuuskopio verkkosivustosta, jotta mahdollisissa ongelmatilanteissa voidaan palauttaa sivusto toimivaan tilaan. Lisäksi, päivitysten jälkeen on hyvä suorittaa perusteellinen testaus varmistaakseen, että kaikki sivuston toiminnot ovat edelleen kunnossa ja että mahdolliset yhteensopivuusongelmat lisäosien tai teemojen kanssa tulevat ilmi ja korjataan ajoissa. Päivitysten proaktiivinen hallinta auttaa ylläpitämään sivustosi turvallisuutta, suorituskykyä ja käyttäjäystävällisyyttä.

Tommi Mäki
| WebDev @ WebFin

Tsekkaa myös muut artikkelit