Kirjoittanut: Tommi Mäki

Julkaistu: 18.03.2024

Tags: Web Design

Verkkosuunnittelun trendit 2024

Ennen kuin käymme läpi Web Design trendit vuodelle 2024 kerrataan nopeasti mitä Web Design oikeastaan edes tarkoittaa, jotta puhumme asioista niiden oikeilla nimillä.

 Web Design sateenvarjoterminä kattaa monta eri osa-aluetta:

 1. Graafinen suunnittelu (verkkoympäristössä): Vaikka graafinen suunnittelu on laajempi käsite, joka kattaa kaiken visuaalisen suunnittelun, se liittyy läheisesti verkkosuunnitteluun, kun puhutaan verkkosivustojen visuaalisista elementeistä.
 2. Käyttökokemuksen suunnittelu (UX Design): Keskittyy siihen, miten käyttäjät kokevat verkkosivuston, ja miten helppoa tai miellyttävää sivuston käyttö on. UX on keskeinen osa verkkosuunnittelua.
 3. Käyttöliittymäsuunnittelu (UI Design): Viittaa verkkosivuston tai sovelluksen käyttöliittymän, eli sen osien, joita käyttäjä käyttää vuorovaikutuksessa sivuston kanssa, suunnitteluun.
 4. Responsiivinen suunnittelu: Tarkoittaa verkkosivuston suunnittelua siten, että se toimii saumattomasti eri laitteilla, kuten pöytätietokoneilla, tableteilla ja älypuhelimilla.
 5. Interaktiivinen suunnittelu: Viittaa sellaisten verkkosivustojen suunnitteluun, jotka tarjoavat interaktiivisia elementtejä, kuten animaatioita ja muita käyttäjän toimintaan reagoivia ominaisuuksia.

Käytännön tasolla verkkosuunnittelu kuitenkin tarkoittaa prosessia, jossa luodaan käyttäjäystävällisiä, esteettisesti miellyttäviä ja tarkoituksenmukaisia verkkosivustoja, eli juuri se mihin me WebFinillä erkoistumme.

Tavoitteena on tarjota käyttäjille positiivinen kokemus, joka rohkaisee heitä viipymään sivustolla pidempään ja palaamaan siihen uudelleen.

Hyvä verkkosuunnittelu huomioi käyttäjän tarpeet ja liiketoiminnan tavoitteet, ja se yhdistää teknologian, designin ja markkinoinnin parhaat käytännöt luodakseen tehokkaan ja toimivan online-läsnäolon.

Seuraavaksi, katsotaan niitä trendejä:

3D-elementit

3D-elementtien käyttö verkkosuunnittelussa on noussut trendiksi teknologian kehittymisen myötä ja  näin ollen mahdollistanut entistä monipuolisemmat ja interaktiivisemmat web-kokemukset. 

Kolmiulotteiset ominaisuudet tarjoavat syvyyttä ja realismia verkkosivustoille, mikä parantaa käyttäjäkokemusta ja tekee sivustosta visuaalisesti vaikuttavamman. 3D-design voi olla yhtä aikaa sekä informatiivinen että viihdyttävä, ja se auttaa erottamaan brändin kilpailijoistaan tarjoamalla ainutlaatuisen ja mieleenpainuvan käyttäjäkokemuksen.

Käytännössä 3D-elementtejä voidaan hyödyntää monin eri tavoin verkkosuunnittelussa. Esimerkiksi verkkokaupat voivat käyttää 3D-malleja esitelläkseen tuotteitaan kaikista kulmista, mikä antaa potentiaalisille ostajille paremman käsityksen tuotteen ominaisuuksista ja ulkonäöstä. Tämä voi vähentää epävarmuutta ostoksen suhteen ja parantaa käyttäjäkokemusta. Toisaalta, luovat alat, kuten pelisuunnittelu ja arkkitehtuuri, voivat hyödyntää 3D-grafiikkaa esitelläkseen töitään dynaamisesti ja interaktiivisesti, mikä tekee portfoliosta houkuttelevamman ja kattavamman.

3D-teknologian kehittyessä myös verkkosivustojen latausajat ja suorituskyky ovat parantuneet, mikä mahdollistaa monimutkaisempien ja yksityiskohtaisempien 3D-mallien integroimisen osaksi verkkosivustoja ilman, että käyttäjäkokemus kärsii. Tämä avaa ovia uudenlaisille suunnittelumahdollisuuksille, joissa yhdistyvät esteettisyys, toiminnallisuus ja käyttäjäystävällisyys. Kun suunnittelijat hyödyntävät 3D-elementtejä harkitusti ja tarkoituksenmukaisesti, ne voivat tehostaa viestintää, lisätä sitoutumista ja tarjota käyttäjille uudenlaisia verkkokokemuksia.

Alla esimerkkinä Spline 3D Design työkalulla rakennettu raketti, josta voit napata kiinni ja pyöritellä sitä hiirelläsi!:

Tekoäly verkkosuunnittelussa

Tekoäly on mullistanut monia aloja, eikä verkkosuunnittelu ei ole poikkeus. AI:n integroiminen verkkosivustojen suunnitteluun ja kehitykseen tarjoaa useita etuja, mutta siihen liittyy myös haasteita ja potentiaalisia haittoja.

Esimerkkinä, niin monet ihmiset ovat alkaneet käyttämään tekoälyä verkkosisällön tuottamiseen että Google alkaa rankaisemaan käyttäjiään siitä kevään aikana hakukoneoptimoinnin algoritmeissään. 

Tämä tarkoittaa sitä että etenkin tekoälyn generoima teksti tulee laskemaan verkkosivun mahdollista sijaa hakukoneissa. Näin Google pyrkii korostamaan oikeasti asiakkaille merkityksellisen sisällön tärkeyttä ja asemaa. 

Visuaalisella puolella alustavaan designiin tekoäly on oiva apu, ja sitä pystyy hyödyntämään lisäksi esimerkiksi kuvituskuviin mainiosti. Tekoäly voi auttaa myös esimerkiksi logojen luonnostelua, käytännössä aina kuvia tulee silti käsitellä jälkeenpäin virheiden takia. 

Ongelma tässä on se, että valtaosa tekoälyn generoimista kuvista on vielä niin helposti tunnistettavissa. Tämä saattaa herättää negatiivisia tunteita osassa mahdollisista asiakkaista jotka verkkosivuja selailevat.

Alla tästä esimerkkinä AI:n generoima futuristinen cityscape kuva. 

Minimalismi

Minimalismi on vakiinnuttanut asemansa merkittävänä web-suunnittelun trendinä, ja sen suosio jatkuu vahvana vuonna 2024. Tämä suuntaus keskittyy olennaiseen ja pyrkii poistamaan kaiken tarpeettoman, jotta käyttäjäkokemus olisi mahdollisimman puhdas, selkeä ja tehokas. Minimalistiset verkkosivustot erottuvat yksinkertaisista ja harkituista layouteista, vähäisestä käyttöliittymästä sekä hienostuneesta typografiasta ja väripaletista.

Minimalismi ei ole vain visuaalinen tyyli, vaan se heijastaa myös käyttökokemuksen perusperiaatteita. Selkeä navigointi ja intuitiivinen käyttöliittymä suosivat käyttäjäystävällisyyttä ja auttavat kävijöitä löytämään tarvitsemansa tiedon helposti ja nopeasti. Tämä lähestymistapa korostaa myös sisällön tärkeyttä, sillä minimalistiset sivustot antavat sisällölle tilaa hengittää ja pääsevät esille ilman häiriötekijöitä.

Minimalismin voima verkkosuunnittelussa piilee sen kyvyssä välittää selkeästi ja tehokkaasti brändin viesti ja tarjota käyttäjille miellyttävä ja vaivaton käyttökokemus. Tämä trendi on erityisen houkutteleva mobiilikäyttäjille, koska minimalistinen design tarjoaa sujuvan ja responsiivisen kokemuksen eri laitteilla.

Kokonaisuutena minimalistinen suunnittelu edustaa tulevaisuuden suuntausta, jossa vähemmän on enemmän ja käyttäjän tarpeet asetetaan etusijalle, luoden samalla kauniin ja tehokkaan online-läsnäolon.

Muita mainintoja

Vuonna 2024 moni muukin Web Designin tyylisuunta on nostanut päätään, näistä muutama maininta:
 
  • Neonvärit ja futuristiset elementit:

  • Neonvärit ja futuristiset elementit ovat nousseet suosioon, kun suunnittelijat ovat pyrkineet luomaan modernin ja futuristisen ilmeen verkkosivuille. Tämä suuntaus korostaa kirkkaita ja voimakkaita värejä, kuten neonvihreää, -punaista ja -sinistä, sekä futuristisia muotoja ja geometrisia kuvioita. Näitä elementtejä voidaan käyttää sekä korostamaan tiettyjä osia sivustosta että luomaan kokonainen futuristinen teema. Tämä suuntaus on erityisen suosittu teknologia- ja viihdealan sivustoilla sekä brändeillä, jotka haluavat erottua ja luoda vaikutuksen käyttäjiin. Merkkejä futurismista voitte löytää myös meidän omilta verkkosivuiltamme.
 •    
  • Ympäristöystävällinen suunnittelu ja kestävä käyttökokemus:

   Ympäristöystävällinen suunnittelu ja kestävä käyttökokemus ovat nousseet keskeisiksi tekijöiksi, kun yritykset ja suunnittelijat pyrkivät pienentämään digitaalisen jalanjälkensä vaikutuksia. Tämä suuntaus korostaa kestäviä käytäntöjä, kuten energiatehokkuutta, vähähiilistä suunnittelua ja materiaalien kierrätystä, samalla kannustaen käyttäjiä huomioimaan ympäristötekijät verkkokokemuksessaan. Verkkosivustoilla voi olla esimerkiksi ympäristöystävällisiä ominaisuuksia, kuten pienempi tiedostokoko, tumma tila tai jopa vihreitä viestejä, jotka rohkaisevat kestävään käyttäytymiseen. Tämä suuntaus vastaa kasvavaan huoleen ympäristön säilyttämisestä ja tarjoaa brändeille mahdollisuuden osoittaa vastuullisuuttaan ja kestävää arvopohjaansa.

Web Design ja suunnittelun maailma on alati kehittyvä ja muuttuva ala. Yrityksenä joka haluaa hankkia verkkosivut itselleen kannattaa miettiä tarkkaan mikä olisi omaan brändiin parhaiten sopiva tyylisuuntaus tai trendi.

Mikäli kaipaatte tähän pohdiskeluun apua, ota meihin yhteyttä . WebFinin porukka on aina valmis tukemaan  teitä brändäyksen monimutkaisessa prosessissa.

Tommi Mäki
| WebDev @ WebFin

Tsekkaa myös muut artikkelit